המחלקה לקרמיקה וזכוכית, בצלאל

מזכירות המחלקה: 02-5893327

מייל: ceramics@bezalel.ac.il 

ימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-16:00

0